<center><img src="http://roswell-squad.ovh.org/images/users/gang.jpg"></img><br>
<br>
<font size=2>Roswell Squad is a polish clan what was created in times when first multiplayer for GTA VC shows. So we still here from many years and many very good players was in this clan as well. We like lowrider style, rap music and bouncing on our hood - Playa Del Seville where is easy to meet as when we're not fighting. RS have great history even on GTAT where our gang was on second place. But we was hacked, our gang on GTAT and our website. We did rebuild clan, and site but we stoped playing in here... Maybe it will be some kind of resurection on GTAT servers in the future, but this is not official decision.<br>
<br>
Roswell Squad polskim klanem który powstał już w czasach kiedy został utworzony pierwszy multiplayer do GTA VC. Wiec jestesmy tu juz od wielu lat jak i tak samo wielu dobrych graczy było w tym klanie. Lubimy styl lowrider , muzyke rap and bounc-owanie na naszej dzielni^^ - Playa Del Seville gdzie łatwo nas spotkać kiedy nie walczymy. RS ma wspaniałą historię, nawet na GTAT gdzie swojego czasu byliśmy na drugim miejscu. Niestety zostaliśmy shackowani, konto naszego gangu na gtat i nasza strona. Odbudowaliśmy klan i strone ale przestaliśmy tu grać... Może będzie jakiegoś rodzaju wszkrzeszenie klanu na serwerach gtat w przyszłości, ale to nie jest oficjalna decyzja.<br>
<br>
Our website:<br>
<a href=www.rs-clan.ocom.pl>www.rs-clan.ocom.pl</a><br>
<br>
Roswell 4 Life<br>
</font>
</center>

Recent Respect